Thursday, June 12, 2008

(Pai-thok tau soan-thoan) 13th TBI 2008/6/20 po-mia kiat-sok

Kok-ui TGB e hiann-che:
13th TBI 2008/6/20 po-mia beh kiat-sok
bok-cheng iau su-iau tak-ke tau soan-thoan
na-si u beh chham-ka e lang,
pai-thok kin po-mia.
Kam-sia.
--

Teng Hongtin 丁鳳珍 2008/6/12

No comments: